เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร ปลัดเทศบาลนครสกลนคร
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ร่วมในพิธีเวียนเทียน
สมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ก่อนเชิญคนโทน้ำไปเข้าร่วมพิธีเสกนํ้าพระพุทธมนต์ฯ
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร โดยมี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร