ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (ปรับครั้งที่ ๑)  ลว. ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (ปรับครั้งที่ ๑)  ลว. ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 


Print   Email

Related Articles