ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครสกลนคร

Attachments:
Download this file (p1.pdf)p1.pdf[ ]33 kB

Print   Email

Related Articles