ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (โครงการภายใต้โครงการพัฒนาแลละเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(โครงการภายใต้โครงการพัฒนาแลละเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓)


Print   Email

Related Articles