ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง รายงานผลการทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการปรับปรุงพื้นที่เรือนจำจังหวัดสกลนครเดิม

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง รายงานผลการทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในโครงการปรับปรุงพื้นที่เรือนจำจังหวัดสกลนครเดิม

 


Print   Email

Related Articles