ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๖

 


Print   Email

Related Articles