คำสั่งเทศบาลนครสกลนคร ที่ 892/2562 เรื่อง นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน


Print   Email

Related Articles