ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิคจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิคจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


Print   Email

Related Articles