ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (นายชยพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

IMG 20201117 0004


Print   Email

Related Articles