ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ธงชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30000


Print   Email

Related Articles