ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะ ๔ ล้อ ทะเบียน สน.ป-๑๗๗๗, รถกระบะ ๔ ล้อ ทะเบียน สน.บจ-๒๕๐๕, รถกระบะ ๔ ล้อ ทะเบียน สน.บจ-๖๙๓๗, รถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน สน.๘๐-๗๖๔๖ และ รถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน สน.๘๐-๗๓๕๘ (พน

21150


Print   Email

Related Articles