ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะและสนามมิ่งเมือง สวนสาธารณะหนองบัว (ธาตุดุม ๑)  (กลุ่มงานที่ ๓) 


Print   Email

Related Articles