ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ ยุติธรรมวิทยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น  
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ ยุติธรรมวิทยา 

 


Print   Email

Related Articles