ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาปรับปรุง ตกแต่งอาคารอเนกประสงค์  ภายในโรงเรียนเทศบาล ๑ ''เชิงชุมประชานุกูล''  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาปรับปรุง 
ตกแต่งอาคารอเนกประสงค์  ภายในโรงเรียนเทศบาล ๑ ''เชิงชุมประชานุกูล'' 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles