ร่างประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และจัดตั้งศูนย์ตาม โครงการพื้นที่โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และจัดตั้งศูนย์ตาม
โครงการพื้นที่โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles