ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (กลุ่มงานที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร
(กลุ่มงานที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


Print   Email

Related Articles