ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (บายพาส) (ธงชัย) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (บายพาส) (ธงชัย)
ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles