ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังคอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังคอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

Attachments:
Download this file (52003-380 (pdf.io).pdf)ประกาศ (e-bidding)[ ]1327 kB

Print   Email

Related Articles