ประกาศเทศบาลนครสกลนคร  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท้อระบายน้ำ ,รางระบายน้ำ ซอยสุขทวี (ชุมชนมะขามป้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท้อระบายน้ำ ,รางระบายน้ำ ซอยสุขทวี
(ชุมชนมะขามป้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles