ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๒ เชิงชุมอนุชนวิทยา จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๒
เชิงชุมอนุชนวิทยา จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles