ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ไอ ที ยู (ชุมชนธาตุดุม ๑,๒,๓,๔) จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles