พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 1 ตุลาคม ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 1 ตุลาคม ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีหอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

120269236 3666788423341299 2429266936013121838 o

120269236 3666788423341299 2429266936013121838 o

120269236 3666788423341299 2429266936013121838 o

120269236 3666788423341299 2429266936013121838 o

120269236 3666788423341299 2429266936013121838 o

120269236 3666788423341299 2429266936013121838 o

120269236 3666788423341299 2429266936013121838 o

120269236 3666788423341299 2429266936013121838 o

 


Print   Email

Related Articles