ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11


Print   Email

Related Articles