ลงพื้นตรวจสอบ ความเรียบร้อยที่ตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าเทศกิจเทศบาลนครสกลนคร ลงพื้นตรวจสอบ
ความเรียบร้อยที่ตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19 บริเวณทางเข้าตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
 
132765629 3909000049120134 6997460149841354879 o
 
132765629 3909000049120134 6997460149841354879 o
 
132765629 3909000049120134 6997460149841354879 o
 
132765629 3909000049120134 6997460149841354879 o
 
132765629 3909000049120134 6997460149841354879 o
 
132765629 3909000049120134 6997460149841354879 o
 
132765629 3909000049120134 6997460149841354879 o
 
132765629 3909000049120134 6997460149841354879 o
 
132765629 3909000049120134 6997460149841354879 o
 
132765629 3909000049120134 6997460149841354879 o
 
 

Print   Email

Related Articles