ประชุมสภาเทศบาลนครสกลนคร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลนครสกลนคร สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสกลนคร ชั้น 5 จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles