พิธีเชิญธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทย

วันที่28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมในพิธีเชิญธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 103 ปี ธงชาติไทย เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความรักชาติ สร้างความสามัคคี ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles