พิธีเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด ประจำปี 2563 ณ ห้องภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles