โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซจังหวัดสกลนคร

120200140 3664024176951057 1646065792769943808 o

120200140 3664024176951057 1646065792769943808 o

120200140 3664024176951057 1646065792769943808 o

120200140 3664024176951057 1646065792769943808 o

120200140 3664024176951057 1646065792769943808 o

120200140 3664024176951057 1646065792769943808 o

 


Print   Email

Related Articles