การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles