พิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา งานกฐินสามัคคีเทศบาลนครสกลนรคร ณ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา งานกฐินสามัคคีเทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2563
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Print   Email

Related Articles