เทศบาลนครสกลนครร่วมทำบุญใส่บาตรและเคลื่อนองค์กฐินสามัคคีเทศบาลนครสกลนคร ทอดถวายวัดสว่างเต็กสมบูรณ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร 
เป็นประธานร่วมใส่บาตรทำบุญพร้อมเคลื่อนองค์กฐินสามัคคีเทศบาลนครสกลนคร
ทอดถวายองค์กฐินสามัคคีเทศบาล ถวายวัดสว่างเต็กสมบูรณ์ จ.สกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 


Print   Email

Related Articles