งานมุทิตาจิต ท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ร่วมงานมุทิตาจิต ท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles