ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles