ประชุมหารือการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมธรรมมาภิบาลในองค์กร

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานประชุมหารือการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมธรรมมาภิบาลในองค์กร
โดยมีผู้อำนวยการเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วม
พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครสกลนครเข้าร่วมประชุมหารือ 

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

DSC00085

 


Print   Email

Related Articles