อัญเชิญพระประทีปและกระทงพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร พร้อมด้วย นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันอัญเชิญพระประทีปและกระทงพระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 12 พระองค์ จากหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ไปประดิษฐานที่แท่นบุษบก หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางเข้าศูนย์ราชการ จากนั้นได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานในรถขบวนแห่ ไปที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อลงลอยร่วมกับชาวสกลนคร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

123026398 3760498157303658 894415742350338615 o

 


Print   Email

Related Articles