โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเพื่อมุ่งสู่งาน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเพื่อมุ่งสู่งานในโลกยุคใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles