ร่วมประชุมหารือ แนวทางการป้องกันการเดินทาง ของชาชน ที่เดินทาง เข้า - ออก จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๐ น. นายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกลนคร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ร่วมประชุมหารือ แนวทางการป้องกันการเดินทาง ของชาชน
ที่เดินทาง เข้า - ออก จังหวัดสกลนคร เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สถานีขนส่ง แห่งที่ ๒ จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles