ออกตรวจติดตามการดำเนินงานจัดทำเทียนพรรษา ในงานวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศยาบนครสกลนคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมออกตรวจติดตามการดำเนินงานจัดทำเทียนพรรษา ในงานวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มชุมชนในเขตเลือกตั้งที่ ๓ วัดดอนศรีดาราม บ้านนานกเค้า กลุ่มชุมชนในเขตเลือกตั้งที่ ๑ วัดโพธิ์ชัย  กลุ่มชุมชนในเขตเลือกตั้งที่ ๔ วัดสุวรรณนิลจินดาราม กลุ่มชุมชนในเขตเลือกตั้งที่ ๒ วัดป่าสุทธาวาส

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Print   Email

Related Articles