มอบเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา ณ ประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาล​นครสกลนคร

วันที่ ๒๗ กรกฎาคา ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานพิธีมอบเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา ณ ประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาล​นครสกลนคร

 

1

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles