ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสกลนคร (พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) ณ ห้องสุขเกษม ชั้น ๕ เทศบาลนครสกลนคร​ จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๗ กรกฎาคา ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสกลนคร (พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) ณ ห้องสุขเกษม ชั้น ๕ เทศบาลนครสกลนคร​ จังหวัดสกลนคร

219500114 4518114851541981 6492149150544150907 n

219500114 4518114851541981 6492149150544150907 n

219500114 4518114851541981 6492149150544150907 n

219500114 4518114851541981 6492149150544150907 n

219500114 4518114851541981 6492149150544150907 n

219500114 4518114851541981 6492149150544150907 n

219500114 4518114851541981 6492149150544150907 n

219500114 4518114851541981 6492149150544150907 n

 

 

Print   Email

Related Articles