เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและช่วยเหลือครอบครัวเด็ก ณ ศูนย์ปฏิบัติการบ้านพักเด็กครอบครัวจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีฯ และนายทองปาน รักษาพล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและช่วยเหลือครอบครัวเด็ก ณ ศูนย์ปฏิบัติการบ้านพักเด็กครอบครัวจังหวัดสกลนคร

226396343 3004136313198387 8918810388554849078 n

226396343 3004136313198387 8918810388554849078 n

226396343 3004136313198387 8918810388554849078 n

 


Print   Email

Related Articles