คณะกรรมการชุมชนน้าอ้อย นำเรื่อง ปรึกษาหารือสอบถามข้อเท็จจริงต่อ นายโกมุททีฆธนานนท์  นายกเทศมนตรีนครสกลนคร กรณี พบเห็นบุคคลเข้ามาพักคอย ที่ค่ายลูกเสือบ้านนาอ้อย จำนวน ๗ คน

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการชุมชนน้าอ้อย นำเรื่อง ปรึกษาหารือสอบถามข้อเท็จจริงต่อ นายโกมุททีฆธนานนท์  นายกเทศมนตรีนครสกลนคร กรณี พบเห็นบุคคลเข้ามาพักคอย ที่ค่ายลูกเสือบ้านนาอ้อย จำนวน ๗ คน  ซึ่งโดยปกติสถานที่ดังกล่าวจะไม่มีบุคคลใดพักอาศัย ทางเทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles