ประชุมภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียน เทศบาล ๒ เชิงชุมอนุชนวิทยา

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายเสงี่ยม  พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร. พร้อมด้วย. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประธานในการประชุมภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียน เทศบาล ๒ เชิงชุมอนุชนวิทยา

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles