ลงพื้นที่ สำรวจเกาะดอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร เพื่อปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ณ เกาะดอนสวรรค์จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโกมุท​ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ สำรวจเกาะดอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร เพื่อปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ณ เกาะดอนสวรรค์จังหวัดสกลนคร

 

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

207671141 4562786470408152 1271625127828605648 n

 


Print   Email

Related Articles