ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้งที่บริเวณ หนองหาร ประตูระบายน้ำสุรัสวดี

วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๔ นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนครสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้งที่บริเวณ หนองหาร ประตูระบายน้ำสุรัสวดี โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานของสำนักงานประมงจังหวัด โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอโพนนาแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล โดยที่หนองหาร มี ปริมาณน้ำเก็บกัก ๒๖๖.๙๒๔ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก วันนี้ ๒๓๖.๕๓๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๑ เปิดประตูระบายน้ำ ๑ บาน ๑ ซม. ระบาย ๐.๕๕๖ ลบ.ม./วิ ๐.๐๔๘ ล้าน ลบ.ม./วัน ณ ประตูระบายน้ำสุรัสวดี

244792126 4746899891996808 9049137685982643983 n

244792126 4746899891996808 9049137685982643983 n

244792126 4746899891996808 9049137685982643983 n

244792126 4746899891996808 9049137685982643983 n

244792126 4746899891996808 9049137685982643983 n

244792126 4746899891996808 9049137685982643983 n

244792126 4746899891996808 9049137685982643983 n

244792126 4746899891996808 9049137685982643983 n

 


Print   Email

Related Articles