ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะกรรมมาธิการศึกษาวุฒิสภา ณ หอประชุมห้วยทราย ๓ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะกรรมมาธิการศึกษาวุฒิสภา ณ หอประชุมห้วยทราย ๓ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles