ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ยังชีพ ในการช่วยเหลือและเยียวยาคนพิการฯ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นาย สุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสกลนคร ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ยังชีพ ในการช่วยเหลือและเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ ให้แด่ นาง สงวน อินทร อาศัยอยู่ในชุมชน หนองสนม และ นายเฉลิมชัย โพทา นางสาวกรกวรรณ นวนมณี กกส้มโฮง จ.สกลนคร

 

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles