ร่วมแถลงข่าวงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล" จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมแถลงข่าวงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล" จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles