ร่วมประชุมหารือการจัดระเบียบจราจรบริเวณตลาด ต.การค้า/ตลาดประเสริฐศาสตร์/ตลาดสมเกียรติ/ตลาดตุ๊กแก ณ ห้องทำงาน ผบก.ภูธรสกลนคร

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมประชุมหารือการจัดระเบียบจราจรบริเวณตลาด ต.การค้า/ตลาดประเสริฐศาสตร์/ตลาดสมเกียรติ/ตลาดตุ๊กแก ณ ห้องทำงาน ผบก.ภูธรสกลนคร ชั้น ๒ จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles