ประชุมจัดระเบียบการจราจรภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร ณ ห้องใสสว่าง ชั้น ๒ เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ประชุมจัดระเบียบการจราจรภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร ณ ห้องใสสว่าง ชั้น ๒ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles